ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ ТУРІЙСЬКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАЙОННОЮ БІБЛІОТЕКОЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Правила користування центральною районною бібліотекою централізованої бібліотечної системи розроблені у відповідності „Типових правил користування бібліотеками в Україні” (2001 р.).

2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАЧІВ


2. 1. Користувачами бібліотек можуть бути громадяни незалежно від віку, статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи, обслуговування яких здійснюється такими формами: абонементом (в тому числі міжбібліотечним), читальними залами, дистанційним обслуговуванням засобами телекомунікацій (при їх наявності).

2. 2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в місті на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни міста.

2. 3. Користувачі бібліотек мають право:

· безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечного фонду ЦБС через довідково-пошуковий апарат;

· безкоштовно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

· безкоштовно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

· безкоштовно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім тих, що придбані за кошти одержані від господарської діяльності бібліотеки;

· одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);

· одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку (при його наявності);

· користуватись іншими видами послуг, в тому числі на платній основі;

· брати участь у роботі бібліотечного активу.

2. 4. Користувачі мають право одержати додому не більше 5-ти документів терміном до 30 днів. Нові надходження, документи підвищеного читацького попиту видаються на 15 днів. Видача документів в читальному залі необмежена. Цінні документи, довідкові та енциклопедичні видання додому не видаються.

2. 5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2. 6. Рідкісні та цінні документи, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування видаються тільки в читальному залі.

2. 7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою береться грошова застава від користувачів як гарантія щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей гроші вносять батьки, або особи, під наглядом яких вони перебувають. Якщо документи у визначений термін не повертаються до бібліотеки і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення документів.

2. 8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2. 9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальним залом або одержувати документи додому у порядку, зазначеному у п. 2.7. даних правил.

2. 10. Інваліди І та ІІ груп, діти-сироти, діти із малозабезпечених сімей мають право на пільги при записі в бібліотеку (оформленні реєстраційних документів), які встановлює бібліотека.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3. 1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості про себе для заповнення читацького формуляру. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16-ти років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3. 2. Користувач повинен дбайливо ставитись до користування документами. При одержані повинен передивитись їх і вказати наявність дефектів бібліотекарю. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3. 3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3. 4. Користувач, який втрати або пошкодив документ, повинен замінити його аналогічним або рівноцінним чи відшкодовувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування відзначається бібліотекою.

3. 5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки користувачами-дітьми відповідальність несуть батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3. 6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою, або притягається до відповідальності згідно чинного законодавства.

3. 7. Користувачі бібліотеки мають дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді не обслуговуються. Палити в приміщенні бібліотеки не дозволяється.

3. 8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожен прострочений день. Розмір пені встановлюється бібліотекою.

3. 9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, в т. ч. платних;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі необхідних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створені читацьких об’єднань, клубів;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- урахувати запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

- створити бібліотечний актив;

- звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 495

Коментарi